KSC5601-1987 한글코드 총 2350자

한 글    코드 대역
-------------------
가~괆    B0A1~B0FE
괌~깸    B1A1~B1FE
깹~끙    B2A1~B2FE
끝~뇝    B3A1~B3FE
뇟~덥    B4A1~B4FE
덧~딸    B5A1~B5FE
땀~랗    B6A1~B6FE
래~륩    B7A1~B7FE
륫~뫼    B8A1~B8FE
묀~벗    B9A1~B9FE
벙~빤    BAA1~BAFE
빨~샤    BBA1~BBFE
샥~숭    BCA1~BCFE
숯~쐰    BDA1~BDFE
쐴~엎    BEA1~BEFE
에~웨    BFA1~BFFE
웩~젊    C0A1~C0FE
점~짓    C1A1~C1FE
징~찻    C2A1~C2FE
찼~층    C4A1~C4FE
치~퉜    C5A1~C5FE
퉤~퐁    C6A1~C6FE
퐈~혠    C7A1~C7FE
혤~힝    C8A1~C8FE


한 글    코드 대역
-------------------
가    B0A1~B3A9
나    B3AA~B4D8
다    B4D9~B6F2
라    B6F3~B8B5
마    B8B6~B9D8
바    B9D9~BBE6
사    BBE7~BEC5
아    BEC6~C0D9
자    C0DA~C2F6
차    C2F7~C4AA
카    C4AB~C5B8
타    C5B8~C6C3
파    C6C4~C7CE
하    C7CF~C8FE

 

B0

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

A0

B0

C0

D0

E0

F0

      가  각  간  갇  갈  갉  갊  감  갑  값  갓  갔  강  갖  갗

  같  갚  갛  개  객  갠  갤  갬  갭  갯  갰  갱  갸  갹  갼  걀

  걋  걍  걔  걘  걜  거  걱  건  걷  걸  걺  검  겁  것  겄  겅

  겆  겉  겊  겋  게  겐  겔  겜  겝  겟  겠  겡  겨  격  겪  견

  겯  결  겸  겹  겻  겼  경  곁  계  곈  곌  곕  곗  고  곡  곤

  곧  골  곪  곬  곯  곰  곱  곳  공  곶  과  곽  관  괄  괆

B1

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

A0

B0

C0

D0

E0

F0

      괌  괍  괏  광  괘  괜  괠  괩  괬  괭  괴  괵  괸  괼  굄

  굅  굇  굉  교  굔  굘  굡  굣  구  국  군  굳  굴  굵  굶  굻

  굼  굽  굿  궁  궂  궈  궉  권  궐  궜  궝  궤  궷  귀  귁  귄

  귈  귐  귑  귓  규  균  귤  그  극  근  귿  글  긁  금  급  긋

  긍  긔  기  긱  긴  긷  길  긺  김  깁  깃  깅  깆  깊  까  깍

  깎  깐  깔  깖  깜  깝  깟  깠  깡  깥  깨  깩  깬  깰  깸

B2

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

A0

B0

C0

D0

E0

F0

      깹  깻  깼  깽  꺄  꺅  꺌  꺼  꺽  꺾  껀  껄  껌  껍  껏

  껐  껑  께  껙  껜  껨  껫  껭  껴  껸  껼  꼇  꼈  꼍  꼐  꼬

  꼭  꼰  꼲  꼴  꼼  꼽  꼿  꽁  꽂  꽃  꽈  꽉  꽐  꽜  꽝  꽤

  꽥  꽹  꾀  꾄  꾈  꾐  꾑  꾕  꾜  꾸  꾹  꾼  꿀  꿇  꿈  꿉

  꿋  꿍  꿎  꿔  꿜  꿨  꿩  꿰  꿱  꿴  꿸  뀀  뀁  뀄  뀌  뀐

  뀔  뀜  뀝  뀨  끄  끅  끈  끊  끌  끎  끓  끔  끕  끗  끙  

B3

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

A0

B0

C0

D0

E0

F0

      끝  끼  끽  낀  낄  낌  낍  낏  낑  나  낙  낚  난  낟  날

  낡  낢  남  납  낫  났  낭  낮  낯  낱  낳  내  낵  낸  낼  냄

  냅  냇  냈  냉  냐  냑  냔  냘  냠  냥  너  넉  넋  넌  널  넒

  넓  넘  넙  넛  넜  넝  넣  네  넥  넨  넬  넴  넵  넷  넸  넹

  녀  녁  년  녈  념  녑  녔  녕  녘  녜  녠  노  녹  논  놀  놂

  놈  놉  놋  농  높  놓  놔  놘  놜  놨  뇌  뇐  뇔  뇜  뇝

B4

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

A0

B0

C0

D0

E0

F0

      뇟  뇨  뇩  뇬  뇰  뇹  뇻  뇽  누  눅  눈  눋  눌  눔  눕

  눗  눙  눠  눴  눼  뉘  뉜  뉠  뉨  뉩  뉴  뉵  뉼  늄  늅  늉

  느  늑  는  늘  늙  늚  늠  늡  늣  능  늦  늪  늬  늰  늴  니

  닉  닌  닐  닒  님  닙  닛  닝  닢  다  닥  닦  단  닫  달  닭

  닮  닯  닳  담  답  닷  닸  당  닺  닻  닿  대  댁  댄  댈  댐

  댑  댓  댔  댕  댜  더  덕  덖  던  덛  덜  덞  덟  덤  덥

B5

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

A0

B0

C0

D0

E0

F0

      덧  덩  덫  덮  데  덱  덴  델  뎀  뎁  뎃  뎄  뎅  뎌  뎐

  뎔  뎠  뎡  뎨  뎬  도  독  돈  돋  돌  돎  돐  돔  돕  돗  동

  돛  돝  돠  돤  돨  돼  됐  되  된  될  됨  됩  됫  됴  두  둑

  둔  둘  둠  둡  둣  둥  둬  뒀  뒈  뒝  뒤  뒨  뒬  뒵  뒷  뒹

  듀  듄  듈  듐  듕  드  득  든  듣  들  듦  듬  듭  듯  등  듸

  디  딕  딘  딛  딜  딤  딥  딧  딨  딩  딪  따  딱  딴  딸

B6

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F

A0

B0

C0

D0

E0

F0

  

'Development > C/C++' 카테고리의 다른 글

memcpy  (0) 2011.08.13
LNK2005 :: CRT 라이브러리가 MFC 라이브러리 전에 링크  (0) 2011.08.13
KSC5601 완성형 한글 코드표  (0) 2011.08.13
jiniya.net 의 c/c++ 강좌  (0) 2011.08.13
Japanese Character Code Table  (0) 2011.08.13
http://redwiki.net/wiki/wiki.php  (0) 2011.08.13
안정적인 DNS서비스 DNSEver DNS server, DNS service
Posted by 키르히아이스

댓글을 달아 주세요